اخبار و اطلاعات

۰۵ فروردین ۱۳۹۸

جلسه سوم سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها

جلسه سوم نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی نشست‌های علمی-دورهمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
۰۷ اسفند ۱۳۹۷

پرسش‌نامه و پاسخ‌نامه مرحله دوم منتشر شد.

۰۷ اسفند ۱۳۹۷

گزارش تصویری مرحله‌ی دوم نوزدهمین کارسوق ریاضی مهرگان

۱۰ بهمن ۱۳۹۷

جلسه دوم سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها

جلسه دوم نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی نشست‌های علمی-دورهمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
X
Top