تیم کارسوق

محمد لطیفیان

مدرس


مدال نقره ی کشوری المپیاد کامپیوتر
کارشناسی مهندسی کامپیوتر شریف
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شریف

محمد زابلیان

مدرس


مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر
کارشناسی مهندسی کامپیوتر شریف
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شریف

ساناز افضلی

عضو تیم تشویق از راه دور


فارغ التحصیل مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشجوی کارشناسی ارشد CIT دانشگاه Bremen

مهسا شهشهانی

عضو تیم تشویق از راه دور


دانش‌آموخته‌ی کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آمستردام

پویا مصدق

مدرس


مدال نقره ی کشوری المپیاد کامپیوتر
کارشناسی مهندسی کامپیوتر شریف
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شریف

آرین تاجمیرریاحی

کمیته علمی کارسوق


مدال کشوری طلای المپیاد ریاضی
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر شریف

مریم امام‌جمعه‌ زاده

کمیته علمی کارسوق


دانشجوی کارشناسی ریاضی دانشگاه تهران

پگاه پورنجفی

مدرس


مدال نقره در مسابقات دانشجویی ریاضی سال‌های ۹۴ و ۹۵
کارشناسی ریاضی صنعتی اصفهان
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی محض شریف
X
Top