دوره بیستم

ایمان 10 ماه قبل

باید پاسخ نامه ی خاصی را برای امتحان دانلود کنیم یا روی هر برگه ای میتوانیم بنویسیم؟؟؟؟
پایخ نامش کجاس؟؟؟؟

1 پاسخ
مدیر سایت عضو سایت 10 ماه قبل

سلام حتما باید پاسخ‌نامه‌ی آماده شده را دانلود کنید. لینک دانلود آن در آخرین خبر سایت موجود است.

X
Top