سوال پنجم

محسن نادری نژاد 10 ماه قبل

آیا می توانیم حروف و دستگاهی عجیب بسازیم ولی نازی ها ندانند و حرکتی جدید بزنیم یا حتما باید از موجود هشام استفاده کنیم

1 پاسخ
مدیر سایت عضو سایت 10 ماه قبل

سلام
حتما باید از هشام استفاده کنید

X
Top