اخبار و اطلاعات

۰۹ شهریور ۱۳۹۸

در نوزدهمین دوره کارسوق چه گذشت؟ (قسمت سوم – یخ‌شکن)

برای دیدن گزارش برگزاری دوره‌ی تابستانی نوزدهمین دوره کارسوق ریاضی مهرگان به ادامه‌ی مطلب بروید.
۰۶ شهریور ۱۳۹۸

در نوزدهمین دوره کارسوق چه گذشت؟ (قسمت دوم – شهربازی)

برای دیدن گزارش برگزاری دوره‌ی تابستانی نوزدهمین دوره کارسوق ریاضی مهرگان به ادامه‌ی مطلب بروید.
۰۵ شهریور ۱۳۹۸

در نوزدهمین دوره کارسوق چه گذشت؟ (قسمت اول – اسکیپ‌روم)

برای دیدن گزارش برگزاری دوره‌ی تابستانی نوزدهمین دوره کارسوق ریاضی مهرگان به ادامه‌ی مطلب بروید.
۲۲ مرداد ۱۳۹۸

نقشه‌ی محل برگزاری

X
Top