اخبار و اطلاعات

۰۱ مرداد ۱۳۹۸

جلسه دوم و سوم سلسله ارائه‌های علمی کارسوقی‌ها

جلسه دوم و سوم ارائه‌های علمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی ارائه‌های علمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
۲۶ تیر ۱۳۹۸

جلسه اول سلسله ارائه‌های علمی کارسوقی‌ها

جلسه اول ارائه‌های علمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی ارائه‌های علمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
۲۴ تیر ۱۳۹۸

اطلاعیه‌ی بسیار مهم تاریخ برگزاری کارسوق

۱۹ تیر ۱۳۹۸

اطلاعیه‌ی ثبت‌نام دوره‌ی تابستان

جهت مشاهده‌ی اطلاعیه‌ی ثبت‌نام دوره‌ی تابستانی نوزدهمین دوره کارسوق ریاضی مهرگان به ادامه‌ی مطلب مراجعه کنید.
X
Top