اخبار و اطلاعات

۰۳ تیر ۱۳۹۸

جلسه چهارم سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها

جلسه چهارم نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی نشست‌های علمی-دورهمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نتایج مرحله دوم اعلام شد.

۰۵ فروردین ۱۳۹۸

جلسه سوم سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها

جلسه سوم نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها بزودی برگزار می‌شه. می‌خوای بدونی نشست‌های علمی-دورهمی چین؟ می‌خوای بدونی تو این جلسه چی می‌شه؟ به ادامه مطلب مراجعه کنین!
۰۷ اسفند ۱۳۹۷

پرسش‌نامه و پاسخ‌نامه مرحله دوم منتشر شد.

X
Top