اخبار و اطلاعات

۰۹ خرداد ۱۳۹۹

دومین نشست علمی – دورهمی کارسوق بیستم

   سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها  یک دورهمی علمی و دوستانه که قراره به ما برای هرچه بهتر شدن اجرای کارسوق کمک کنه.  اگر دوست دارید همراه […]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

گزارش -ارائه علمی و نشست انلاین کارسوق ریاضی مهرگان ۱۲ اردیبهشت ۹۹

روز جمعه ۱۲ اردی‌بهشت‌‌ماه ۱۳۹۹، اولین نشست علمی و دورهمی جمع کارسوقیان در سال جدید برگزار گردید. به علت شرایط خاص پیش‌آمده در جامعه، نشست به […]
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اولین نشست علمی – دورهمی کارسوق بیستم

   سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها  یک دورهمی علمی و دوستانه که قراره به ما برای هرچه بهتر شدن اجرای کارسوق کمک کنه. اگر دوست دارید همراه […]
۲۹ اسفند ۱۳۹۸

پاسخنامه و عید مبارکی کارسوقی

X
Top