اعلام نتایج آزمون گزینش اینترکاسولار

اشنایی با پروژه ی اینترکارسولار
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
 دومین  برنامه از سلسله برنامه‌های تابستانه‌ی کارسوق ریاضی مهرگان( فیلم ارائه‌ی علمی اضافه شد)
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
نمایش همه

اعلام نتایج آزمون گزینش اینترکاسولار

نتایج دختران

نام ونام خانوادگیپایهاستانشهرستانآموزش
آنیتا برکتین7اصفهاناصفهانخزائی
بهارزارعی7اصفهاناصفهانخزایی
زهرا سلیمان الیگودرزی7لرستانالیگودرزتیزهوشان فرزانگان
سارینا صالحی7قزوینآبیکفرزانگان ۵ ساوجبلاغ
مهسا نجاتی7اصفهاناصفهانخزایی
یگانه زمانی پور7خراسان رضویقوچانشاهد بهجت
آتریسا سادات موسویان8هرمزگانبندر عباسفرزانگان ۲
آرمیتا حلال زاده8اصفهاناصفهاندبیرستان نمونه دولتی علی اکبر و ابوطالب ابراهیمی
آلا رفیعی8اصفهاناصفهانفرزانگان امین۲
آیه اخوان صراف8اصفهاناصفهانفرزانگان امین 2
بهار بغدادی8مرکزیاراکفرزانگان
بهار کریم پور8تهرانتهرانفرزانگان4
پرستو کلاهدوزان8تهرانتهرانفرزانگان5
تبسم فندرسکی8تهرانتهرانفرزانگان پنج دوره اول
ترنم پورمحمد علیزاده8البرزکرجفرزانگان ۳ کرج
دینا علی نژاد8تهرانتهرانفرزانگان دو دوره اول
رامیلا آسمانی8اردبیلاردبیلفرزانگان 1
رکسانا رسولی8اصفهاناصفهانفرزانگان امین یک دوره اول
زهرا شهبازی دستجردی8اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۱
زهراامینی8اصفهانخمینی شهراستعداد های درخشان فرزانگان خمینی شهر
زینب کریمی8اصفهاناصفهانفرزانگان امین 2
ساناز ....8---
ستاره رومی زاده8اصفهاناصفهاندبیرستان خزایی
ستایش خاکپور8قزوینقزوینشهیدان شالباف
ستایش خسروبگی8مرکزیاراکفرزانگان
صبا خلیلی8قمقماسحاق حسینی
صدف مصطفایی8تهرانتهرانفرزانگان دو دوره اول
عطیه آقائی8اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۲
غزل علی حسینی8لرستانالیگودرزفرزانگان
فاطمه پریشانی8اصفهانخمینی شهرفرزانگان خمینی شهر
کیانا سبزی8ایلامایلامفرزانگان
کیانا ستودگان8تهرانتهرانفرزانگان  2
مارتیا فرود8اصفهاناصفهانشهید اژه ای
مبینا قناعت8خراسان  رضویقوچانفرزانگان
يكتا سعيد8تهرانتهرانفرزانگان2
یکتا سلیمانی8قزویناسفرورینشرافت
یلدا طاهری8تهرانتهرانفرزانگان۴
آرمیتا حسینی9تهرانتهرانفرزانگان ۵
آرمیتا خدابنده لو9البرزهشتگردفرزانگان ۵
آنیتا رستم علیلو9قزوینقزوینفرزانگان شهیدان شالباف
الهه سادات نوابی9تهرانتهرانفرزانگان 2
ایدا جمالی9تهرانتهرانفرزانگان 4
بهناز رأفت9سیستان و بلوچستانزاهدانفرزانگان 1
پرنیا خوشحالی9تهرانتهرانفرزانگان ۲
پریسا مباشری9سیستان و بلوچستانزابلتیزهوشان
تاراعطائی9تهرانتهرانفرزانگان 2
ثنا علی آبادی9سیستان و بلوچستانزاهدانفرزانگان 1
خورشید باهوش9اصفهاناصفهانفرزانگان امین یک دوره اول
ریحانه زمانی پور9خراسان رضویقوچانفرزانگان
ریحانه عرفانیان9مرکزیاراکفرزانگان
زهرا جعفری ازان9تهرانتهرانفرزانگان 5 دوره اول
زهرا روحی9تهرانتهرانفرزانگان 5
زهرا فیروزی9تهرانتهرانفرزانگان ۵
زهرا نجاتی9فارسلارستانفرزانگان
زهرا یگانه9تهرانتهرانفرزانگان ۲
زینب اعتصامی9اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۲ دوره اول
سارا ایرانی9سیستان و بلوچستانزاهدانفرزانگان 1
سارا شه شناس9تهرانتهرانفرزانگان دو
سارا کارخانه9تهرانتهرانفرزانگان 2
ساغر حاتمی کیا9لرستانخرم آبادفرزانگان
ستایش حیدری9تهرانتهرانفرزانگان دو
سونیا رستم علیلو9قزوینقزوینفرزانگان شهیدان شالباف
شقایق منظری9اصفهاناصفهانمرادی
صبا سوری9تهرانتهراندبیرستان فرزانگان دو دوره اول
عسل بهرامی9تهرانتهراندبیرستان دوره اول فرزانگان ۲
غزل حبیب اللهی9اصفهاننجف آبادفرزانگان امین
فاطمه اقسامی9مرکزیاراکفرزانگان(دوره اول)
فاطمه رضایی9مرکزیاراکفرزانگان
فاطمه عزیزی9قمقمفرزانگان
فاطمه علی بیگلو9تهرانتهرانفرزانگان ۵ متوسطه اول منطقه دو
فاطمه کهندانی9تهرانتهرانفرزانگان ۴
کتایون رستمزاده9تهرانتهرانفرزانگان ۲
کیانا شهبازی9ایرانتهراناندیشمندفردا(زهره)
مائده محمدی9تهرانتهراندبیرستان فرزانگان دو (دوره اول)
مبینا شهسواری9قزوینقزویندبیرستان فرزانگان شالباف
معصومه گلی9سیستان و بلوچستانزابلمدرسه ی فرزانگان زینب(س)
ملینا عبادتی9تهرانتهرانفرزانگان2
مینه مگردیچیان9تهرانتهرانفرزانگان ۴
نازنین زهرا فلسفی9تهرانتهراندبیرستان دوره اول فرزانگان ۲
نگار رادمنش9اصفهاناصفهانفرزانگان امین دو
هلیا تاج ابادی پور9تهرانتهرانفرزانگان ۲
هلیا حیدری9---
هلیا کاتبی9تهرانتهرانفرزانگان دو
یاسمن کاویانپور9تهرانتهرانفرزانگان۲
یلدا فیض آبادی9تهرانتهرانفرزانگان 4
آرزو بختیاری10اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۱ (دوره دوم)
آیناز سفیدی10اصفهاناصفهانفرزانگان امین
بهاره عین الله10البرزکرجفرزانگان 3
پارمیس حمصیان10اصفهاناصفهانفرزانگان امین
پرنیان خالدی10اصفهاناصفهانفرزانگان امین۱
ثمین علی اکبری10اصفهاناصفهانفرزانگان امین۱
حسنا رضایتمند10اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۱
ریحانه عین الله10البرزکرجفرزانگان 3
زهرا قره داقلی امنیه10اصفهاناصفهانفرزانگان امین 1
ساجده سلطانی10اصفهاناصفهانفرزانگان امین1
سارینا فرهنگ10اصفهاناصفهانفرزانگان امین 1
ستایش کاظم لو10قزوینقزوینفرزانگان
ستایش نیکبخت10اصفهاناصفهانفرزانگان امین۱
سیده فاطمه معصومه طباطبائی10یزدیزدفرزانگان
شانلی سمیع نژاد10اردبيلاردبيلفرزانگان يك
شیدا امیری10لرستانالیگودرزفرزانگان
عارفه دادخواه تهرانی10اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۱ دوره دوم
عسل حبیب اخیاری10اصفهاناصفهانفرزانگان امین(1)دوره ی دوم
عسل مقاره دهکردی10اصفهاناصفهانفرزانگان امین۱
غزل کبیری10اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۳
فاطمه ایمانی نژاد10اصفهاناصفهانفرزانگان امین 1 دوره دوم
فاطمه تاجمیر ریاحی10اصفهاناصفهاندبیرستان فرزانگان امین ۱ دوره دوم
فاطمه سلطانی10اصفهاناصفهانفرزانگان امین 1
فاطمه سلیمان الیگودرزی10لرستانالیگودرزتیزهوشان فرزانگان
فرناز صحرایی10اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۱
کیمیا شجاعی10تهرانتهرانفرزانگان ۴
ماندانا محبی10اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۳ نادریان
مبینا رضایت10اصفهاناصفهانفرزانگان امین 1
ملیسا عزیزی10زنجانابهرفرزانگان
ملیکا قاسمی10تهرانتهرانفرزانگان 2
منصوره بابایی10اصفهانآران و بیدگلفرزانگان امین
مهدیس جوزی10اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۱دوره ۲
مهشید مصدق10اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۱
نگار نوروزی10اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۱
نیوشا قاسمی10قزوینقزوینفرزانگان
هستی آسمانه10همداننهاوندفرزانگان
وانیا منشئی10اصفهاناصفهانفرزانگان امین ۱

نتایج پسران

نام ونام خانوادگیپایهاستانشهرستانآموزش
آرسام آصفی7مرکزیاراکعلامه حلی ۲
ابوالفضل دلوی7اصفهاناصفهانشهید اژه ای 1
امیرحسین خیری7مرکزیاراکعلامه حلی 2
ایلیا ابوالمعصومی7مرکزیاراکعلامه حلی ناحیه ۲ اراک
سجاد اکبری قهدریجانی7اصفهانقهدریجانشهید اژه ای نجف آباد
علی سلطانی7اصفهانتیرانشهید اژه ای نجف اباد
محمد شهریار توحیدی پور7مرکزیاراکعلامه حلی
محمدامین تقی خانی7مرکزیاراکعلامه حلی ۲
محمدایلیا غم بیز7تهرانتهراندبیرستان امام خمینی
ابوالفضل خدایی8یزدیزدشهید صدوقی دوره اول
امیرحسین رجالی8اصفهاناصفهانشهید اژه ای 1
امیرحسین فرح بخش کارگشا8اصفهاناصفهانشهید اژه ای یک
امیرمهدی اشرفی8اصفهاناصفهاندبیرستان شهید اژه ای2
اهورا ابولی8اصفهاناصفهاندبیرستان شهید اژه ای (۱)
ایلیا قاسمی8تهرانتهرانعلامه حلی 3
پدرام امینی8اصفهاناصفهانشهید اژه ای 2
پرهام تدین نژاد8اصفهاناصفهانشهید اژه ای 1 دوره اول
پرهام سعیدی8اصفهاناصفهاندبیرستان شهید اژه ای2
حامد میرزائی8لرستانازنااستعداد های درخشان شهید بهشتی الیگودرز
رضا قضاوی خوراسگانی8اصفهاناصفهانشهید اژه ای 2
سامان رحیمی8اصفهاناصفهانشهید اژه ای 1
سید آرمین وهاب پور8تهرانتهرانحلی ۳
سید محمد تقی خاتمی نژاد8مرکزیاراکعلامه  حلی ناحیه دو
شایان عزیزی8اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۲
علی احمدی8مرکزیاراکعلامه حلی۲
علی عابدی8تهرانتهراندبیرستان علامه حلی ۳
علی محسنی زنوزی8تهرانتهرانعلامه حلی 3 دوره اول
علیرضا محمدزاده8همدانهمدانعلامه حلی ۱
فراز اسماعیلی8تهرانتهرانعلامه حلی ۵
فرزین یوسفیان8اصفهانمبارکهشهید اژه ای (1)
کورش محمدی8اصفهاناصفهانشهید  اژه ای (1)
مارتیا فرود8اصفهاناصفهانشهید اژه ای
ماهان خوش نظر8اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۱
مبین کلوانی جهرمی8اصفهاناصفهانشهید اژه ای 2
محمد ایلیا موحدی8يزديزدشهید صدوقی
محمد پارسا الله وردی8البرزکرجشهید باهنر ۱
محمد حسین ادهم8اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۱
محمد صدرا صحرایی8البرزکرجشهید باهنر ۳
محمد مهدی درخشان8اصفهاننجف آبادشهید اژه ای نجف آباد
محمدکیا قنبری8مرکزیاراکعلامه حلی
مسیح استکی8اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۲
مهدی سوادکوهی8اصفهاناصفهاناژه ای ۲
مهدی قدیری8اصفهاناصغهانشهید اژه ای 1
مهراد اسدی8مرکزیاراکعلامه حلی ناحیه 2
آرین صادقی9اصفهاناصفهانشهید اژه‌ای
آصف اسماعیلی9خراسان جنوبیفردوسشهید بهشتی
ابوالفضل طهماسبی9مرکزیاراکعلامه حلی 2
امیر محمد کیانی فر9مرکزیاراکعلامه حلی
امیرحسین حاجی مالیان9اصفهاناصفهاندبیرستان اژه ای ۲
بابک نظام زاده9اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۱
پارسا فاتحی فرد9اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۱
پویا یوسفی راد9اصفهانفولادشهرشهید اژه ای
حامد رفیعی9اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۲
روزبه صادق زاده9اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۱
سبحان بهزادی پور9تهرانتهرانمفید منطقه دو
سبحان محمودی خواه9خراسان رضویمشهدشهید هاشمی نژاد یک
سجاد فتحیان9اصفهاناصفهاناژه ای ۱
سید علی اصغر رحیمی9اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۱
سینامجیدی9کهگیلویه و بویراحمدیاسوجشهید بهشتی
عرفان واعظ پور9اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۲
علی بهرامی9اصفهاناصفهاناژه ای ۱
علی حقانی9اصفهاناصفهانشهید اژه‌ای یک
علی قاسم پور9لرستانخرم آبادشهید بهشتی
علی گودرزی9چهار محال و بختیاریشهرکرداستعداد های درخشان شهید بهشتی
علی یاوری9اصفهاننجف ابادشهید اژه ای
علیرضا محمودیان اصفهانی9اصفهاناصفهاندبیرستان اژه ای ۲
فرنام بهرام زاده آسوری9مازندرانبابلشهیدبهشتی بابل تیزهوشان
محمد امین صمدی9اصفهاناصفهانشهید اژه ای۱
محمد ایلیا سردار مهنی9خراسان رضویمشهدشهید هاشمی نژاد یک
محمد هوشنگی9اصفهاناصفهانشهید اژه ای یک
محمدرضاکرم پور9مرکزیاراکعلامه حلی
مهدی باقری9خراسان رضویمشهددبیرستان شهید هاشمی نژاد ۱
مهدی فاضل9اصفهاناصفهانشهید اژه ای
امیرمسعود مهاجری10اصفهاناصفهان-شهرزیارشهید اژه ای 1 اصفهان
امین بنی طالبی دهکردی10چهارمحال و بختیاریشهرکردتیزهوشان شهید بهشتی
امین بهجتیان اصفهانی10اصفهاناصفهانامام صادق (ع)
پارسا امامی10چهار محال و بختیاریشهرکردتیزهوشان شهید بهشتی
حسین کیقبادی10اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۱
علی نقشینه ارجمند10اصفهاناصفهانشهید اژه‌ای ۱
علیرضا فانیان10اصفهاناصفهانشهید اژه‌ای ۱
محمد جواد یوسفی10اصفهاناصفهانشهید اژه ای ۱
محمد صادق تقی زاده10اصفهاناصفهانسادات
محمدعارف زینلیان10اصفهاناصفهانشهید اژه ای1
محمدمهدی اسماعیلیان10اصفهاناصفهانشهید اژه ای 2
مهدی باقریان10اصفهاناصفهانشهید اژه ای۲
مهدی مصور10اصفهاناصفهانشهید اژه‌ای 1
نیما توسلی10اصفهاناصفهاندبیرستان شهید اژه ای 2
یاسین بهجتیان اصفهانی10اصفهاناصفهانشهید اژه ای  ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X
Top