نتایج مرحله اول اعلام شد.

پرسش‌نامه و پاسخ‌نامه مرحله اول منتشر شد.
۲۷ آذر ۱۳۹۷
جلسه دوم سلسله نشست‌های علمی-دورهمی کارسوقی‌ها
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
نمایش همه

نتایج مرحله اول اعلام شد.

نتایج مرحله اول آماده و اعلام شد. جهت مشاهده‌ی نتایج به ادامه‌ مطلب مراجعه کنید.

پس از یک ماه انجام فرآیند تصحیح و نمره‌دهی و تصحیح بیش از ده هزار برگه، سرانجام نتایج مرحله اول کارسوق ریاضی مهرگان آماده شد. برای مشاهده نتایج در بخش نتایج پسرانه یا دخترانه استان مورد نظر خود را انتخاب کنید تا اسامی قبول‌شدگان آن استان را به ترتیب حروف الفبا مشاهده کنید. همچنین می‌توانید فایل اسامی قبول‌شدگان را در پایین صفحه دانلود کنید.

نتایج دخترانه (به تفکیک استان)

پرنیان نکویانهفتمفرزانگانخمینی‌شهر
عسل جلیلیهفتمفرزانگانخمینی‌شهر
فاطمه محمدیهشتمفرزانگانخمینی‌شهر
مبینا پناهیهشتمفرزانگانخمینی‌شهر
محدثه امیریوسفیهفتمفرزانگانخمینی‌شهر
ملیکا قزوینی زادههفتمفرزانگانخمینی‌شهر
یکتا ستارههفتمفرزانگانخمینی‌شهر
زهراسادات سکوتهفتمفرزانگانآران بیدگل
منصوره باباییهشتمفرزانگانآران بیدگل
ریحانه آقابابائیهفتمفرزانگان اميننجف آباد
ساناز نجفیهشتمفرزانگان اميننجف آباد
غزل هادیهشتمفرزانگان اميننجف آباد
فاطمه خزائیلیهشتمفرزانگان اميننجف آباد
مهسا قاسمیهشتمفرزانگان اميننجف آباد
بهار حیدرزادههفتمفرزانگانکاشان
پریا شیبانیهفتمفرزانگانکاشان
رعنا اکبرینهمفرزانگانکاشان
زهرا رضایینهمفرزانگانکاشان
زهرا شالیهشتمفرزانگانکاشان
فاطمه زهرا مزروعیهفتمفرزانگانکاشان
فاطمه مازوچیهفتمفرزانگانکاشان
فاطمه نسا احمدیهفتمفرزانگانکاشان
محدثه سادات فلاحنهمفرزانگانکاشان
مرضیه خاکبازنهمفرزانگانکاشان
یاسمن سادات کاظمینهمفرزانگانکاشان
آرتمیس علی شاهپوردهنهمفرزانگان امين دواصفهان
آسیا درخشانهفتمفرزانگان امين دواصفهان
آناهیتا بهرامینهمفرزانگان امين دواصفهان
آوین طبیبیانهفتمفرزانگان امين دواصفهان
آیلین مظفری زادههفتمفرزانگان امين دواصفهان
پریاپورایراننهمفرزانگان امين دواصفهان
پریناززمانینهمفرزانگان امين دواصفهان
حانیه توکلیهفتمفرزانگان امين دواصفهان
حریرجیحونیهشتمفرزانگان امين دواصفهان
دریا وزیری مقدمهفتمفرزانگان امين دواصفهان
ریحانه کریمینهمفرزانگان امين دواصفهان
زهرا مردی پورنهمفرزانگان امين دواصفهان
ساجده سلطانیهشتمفرزانگان امين دواصفهان
ساراودیعینهمفرزانگان امين دواصفهان
ساغر پدیدارنهمفرزانگان امين دواصفهان
ستایش زائریهشتمفرزانگان امين دواصفهان
شمیم نجمی پورنهمفرزانگان امين دواصفهان
عارفه عادل پورنهمفرزانگان امين دواصفهان
عسل کاظم زادهنهمفرزانگان امين دواصفهان
عسل مسکیننهمفرزانگان امين دواصفهان
غزل کبیریهشتمفرزانگان امين دواصفهان
غزل کداخدایینهمفرزانگان امين دواصفهان
فاطمه ایمانی نژادهشتمفرزانگان امين دواصفهان
فاطمه رهنمانهمفرزانگان امين دواصفهان
فاطمه زهرا فولادگرنهمفرزانگان امين دواصفهان
فاطمه صیادزادهنهمفرزانگان امين دواصفهان
فرزانه آقازادهنهمفرزانگان امين دواصفهان
فرشته بشیریهفتمفرزانگان امين دواصفهان
کیانا صادقینهمفرزانگان امين دواصفهان
ماندانامحبیهشتمفرزانگان امين دواصفهان
مائده ملکینهمفرزانگان امين دواصفهان
مریم سجادینهمفرزانگان امين دواصفهان
ملینا کمالینهمفرزانگان امين دواصفهان
نگار رادمنشهفتمفرزانگان امين دواصفهان
نیوشا صادقیهفتمفرزانگان امين دواصفهان
وانیا مصلی نژادنهمفرزانگان امين دواصفهان
یاسمن بهادراننهمفرزانگان امين دواصفهان
الیسا بصیرینهمفرزانگان امين یکاصفهان
آلا میسرینهمفرزانگان امين یکاصفهان
آلما احمدیهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
آناهیتا مدنیهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
آوا میسرینهمفرزانگان امين یکاصفهان
آیدا مختاریهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
آیرین قپانیهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
بهنوش امین صبوریهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
پارمیس حمصیانهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
پرنیا حیدریهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
پریسا سادات موسوینهمفرزانگان امين یکاصفهان
تینا جلالینهمفرزانگان امين یکاصفهان
ثمین علی اکبریهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
ثنا مهرابیهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
خورشید باهوشهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
دریا ظهیرینهمفرزانگان امين یکاصفهان
دل آرا دهقانیهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
دینا صادقیاننهمفرزانگان امين یکاصفهان
روژینا شهبازینهمفرزانگان امين یکاصفهان
رومینا نصیرینهمفرزانگان امين یکاصفهان
زهرا تدینهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
سارینا فرهنگهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
ساینا فداییهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
سبا رضائینهمفرزانگان امين یکاصفهان
شمیم شاهزمانیهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
شمیم فروزندهنهمفرزانگان امين یکاصفهان
فاطمه باقریهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
فاطمه روح اللهینهمفرزانگان امين یکاصفهان
فریماه کهن زادنهمفرزانگان امين یکاصفهان
کارمن عارفاننهمفرزانگان امين یکاصفهان
لیدا عباسیهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
مبینا رضایتهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
مبینا نوروزیهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
مریم ولینهمفرزانگان امين یکاصفهان
مهشید مصدقهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
ناز گل شماعی زادههشتمفرزانگان امين یکاصفهان
نگار کاظم زادهنهمفرزانگان امين یکاصفهان
نگار نوروزیهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
نگین پژمان منشهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
نگین غنینهمفرزانگان امين یکاصفهان
هلیا السادات صمصامیهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
یگانه احمدینهمفرزانگان امين یکاصفهان
یگانه خیام عابدهفتمفرزانگان امين یکاصفهان
یگانه درخشهشتمفرزانگان امين یکاصفهان
الهه حبیبیهشتمفرزانگان چهارکرج
زهرا روستاییهفتمفرزانگان چهارکرج
ساغر آقا جانینهمفرزانگان چهارکرج
سمیرا احمد نژادنهمفرزانگان چهارکرج
غزل پیرعلیهشتمفرزانگان چهارکرج
فاطمه ایزانلوهشتمفرزانگان چهارکرج
مانیا زارع کاریزینهمفرزانگان چهارکرج
مهدیس نیک بینهفتمفرزانگان چهارکرج
یاسمین حق جویاننهمفرزانگان چهارکرج
آرمینا عزیزبیگینهمفرزانگان سهکرج
بهار صفری پرنیهفتمفرزانگان سهکرج
پرنیان جوادیهفتمفرزانگان سهکرج
درسا بی غمیهفتمفرزانگان سهکرج
رزا صفراوی مقدمنهمفرزانگان سهکرج
روژینا سوادلوهفتمفرزانگان سهکرج
زهرا دیزانینهمفرزانگان سهکرج
ستایش پروانههشتمفرزانگان سهکرج
سما قمی تفرشینهمفرزانگان سهکرج
سوین حقیقیهشتمفرزانگان سهکرج
عسل اسدیهفتمفرزانگان سهکرج
فاطمه زهرا اکبرپورنهمفرزانگان سهکرج
ماهستیا آزاوبختنهمفرزانگان سهکرج
مریم محمدیهفتمفرزانگان سهکرج
مهشید ببرپنجههشتمفرزانگان سهکرج
مهشید ضیایی هرنهمفرزانگان سهکرج
مهنا حضرتیهفتمفرزانگان سهکرج
نگار غنی پورهفتمفرزانگان سهکرج
هستی حاجی حسینیهشتمفرزانگان سهکرج
هستی شعبانینهمفرزانگان سهکرج
هلیا ذوالقدرنهمفرزانگان سهکرج
یلدا دادستاننهمفرزانگان سهکرج
الناز نعمانینهمفرزانگان دوکرج
آرزو عسکرینهمفرزانگان دوکرج
پریا سبزیانهفتمفرزانگان دوکرج
تهمینه رضایینهمفرزانگان دوکرج
جیران حسینی سعدیهفتمفرزانگان دوکرج
حانیه بیاتنهمفرزانگان دوکرج
حدیثه گلینهمفرزانگان دوکرج
حنانه انواریهشتمفرزانگان دوکرج
دلارام حیدریهفتمفرزانگان دوکرج
روژان بنی دربانهفتمفرزانگان دوکرج
ریحانه صادقیهشتمفرزانگان دوکرج
ریحانه کریمیهفتمفرزانگان دوکرج
زینب بدرحصاریهفتمفرزانگان دوکرج
سانیا امامینهمفرزانگان دوکرج
ستایش قربانیهفتمفرزانگان دوکرج
سیده مهدیس هاشم زادههفتمفرزانگان دوکرج
شیرین رضاییهفتمفرزانگان دوکرج
شیوا سیاوشینهمفرزانگان دوکرج
فاطمه اکبرینهمفرزانگان دوکرج
فاطمه جمالیهشتمفرزانگان دوکرج
فاطمه قنبریهشتمفرزانگان دوکرج
فاطمه ولدیهشتمفرزانگان دوکرج
فائزه محمدیهفتمفرزانگان دوکرج
کیانا بابایینهمفرزانگان دوکرج
مبینا رضازادهنهمفرزانگان دوکرج
مبینا گندم کارنهمفرزانگان دوکرج
مریم حسینخانیهشتمفرزانگان دوکرج
نازنین زهرا رحمتیهفتمفرزانگان دوکرج
نیوشا منظرینهمفرزانگان دوکرج
هستی سخانهمفرزانگان دوکرج
هستی کبیرصمدینهمفرزانگان دوکرج
یاسمن صفایینهمفرزانگان دوکرج
تارا پاکیزههفتمفرزانگانبوشهر
روژان مصلی نژادنهمفرزانگانبوشهر
سیده سارا مجاهد الموسویهشتمفرزانگانبوشهر
سیده مرضیه دهقانیهفتمفرزانگانبوشهر
فاطمه زهرا بکترهفتمفرزانگانبوشهر
لعیا فرجیهفتمفرزانگانبوشهر
مبینا تاج دینیهفتمفرزانگانبوشهر
نرگس توشهنهمفرزانگانبوشهر
نیلوفر حمیدیهشتمفرزانگانبوشهر
هانیه احمدیهفتمفرزانگانبوشهر
پرمیس امیریهفتمفرزانگان پنجتهران
رانا رکنینهمفرزانگان پنجتهران
زهرا روحیهفتمفرزانگان پنجتهران
ضحی صمدینهمفرزانگان پنجتهران
طهورا زندینهمفرزانگان پنجتهران
فاطمه علی بیگلوهفتمفرزانگان پنجتهران
مارال هاشمی نسبهشتمفرزانگان پنجتهران
محیا گنجینهمفرزانگان پنجتهران
مهرناز منتظریهفتمفرزانگان پنجتهران
آنیتا موسی پورهشتمفرزانگانقوچان
آیدا امیریهشتمفرزانگانقوچان
ریحانه زمانی پورهفتمفرزانگانقوچان
زهرا نوبهرهنهمفرزانگانقوچان
فاطمه ابراهیمینهمفرزانگانقوچان
فاطمه طالب طالبیهشتمفرزانگانقوچان
مارال امیدوارهفتمفرزانگانقوچان
مبینا مجاهدیهشتمفرزانگانقوچان
هانیه فاطمینهمفرزانگانقوچان
هدی پورمحمودهفتمفرزانگانقوچان
یگانه خموشهشتمفرزانگانقوچان
زهرا بیگدلینهمفرزانگانخدابنده
صبا کرمی زرندینهمفرزانگانخدابنده
مهدیس محمدینهمفرزانگانخدابنده
کوثر جعفریهفتمفرزانگانابهر
ملیسا عزیزیهشتمفرزانگانابهر
مهتاب جبارهشتمفرزانگانابهر
اسرا نورینهمفرزانگانلارستان
آتنا حق پرستهفتمفرزانگانلارستان
بیتا سردار پورنهمفرزانگانلارستان
زهرا خدنگهفتمفرزانگانلارستان
زهرا نجاتیهفتمفرزانگانلارستان
ساجده بلبلنهمفرزانگانلارستان
فاطمه همتیاننهمفرزانگانلارستان
کیمیا توکلی پورهفتمفرزانگانلارستان
آتنا ناصریهشتمفرزانگان یکشیراز
آرمیتا زارعیهشتمفرزانگان یکشیراز
آیدا مهدویهشتمفرزانگان یکشیراز
بهار زارعهفتمفرزانگان یکشیراز
درسا جباریهفتمفرزانگان یکشیراز
زهرا محمدیهشتمفرزانگان یکشیراز
زهرا نبی عبد الیوسفینهمفرزانگان یکشیراز
سارینا کشاورزنهمفرزانگان یکشیراز
سپیده نوروزی مطلقهشتمفرزانگان یکشیراز
سعیده صفیهفتمفرزانگان یکشیراز
سما قنبریهفتمفرزانگان یکشیراز
فاطمه ارجیهفتمفرزانگان یکشیراز
فاطمه بالا بومههفتمفرزانگان یکشیراز
فاطمه زارعهشتمفرزانگان یکشیراز
کتایون کجورینهمفرزانگان یکشیراز
کیانا زارعیهشتمفرزانگان یکشیراز
کیانا فهیدینهمفرزانگان یکشیراز
کیمیا رحیمیهشتمفرزانگان یکشیراز
کیمیا میرزا زادهنهمفرزانگان یکشیراز
مارال همایونهفتمفرزانگان یکشیراز
محدثه داور پناههفتمفرزانگان یکشیراز
مریم ایزدیهفتمفرزانگان یکشیراز
ملیکا درویشینهمفرزانگان یکشیراز
مهسا ایزدیهفتمفرزانگان یکشیراز
مهسا کرمینهمفرزانگان یکشیراز
مینو غفاریهشتمفرزانگان یکشیراز
نرگس یعقوبیهشتمفرزانگان یکشیراز
نیکا محسنیهشتمفرزانگان یکشیراز
نیلوفر میردادیانهشتمفرزانگان یکشیراز
نیلوفر نوح پیشهنهمفرزانگان یکشیراز
هیدیکا شرفیهشتمفرزانگان یکشیراز
آیدا ضیائیهفتمفرزانگانزرند
بنت الهدی صادقیهشتمفرزانگانزرند
حمیده محمد میرزایینهمفرزانگانزرند
رقیه پویاهشتمفرزانگانزرند
ریحانه حسینی نژادنهمفرزانگانزرند
زهره عرب پورهشتمفرزانگانزرند
شیوا سادات مصطفویهفتمفرزانگانزرند
طهورا السادات تهامی نیاهشتمفرزانگانزرند
عادله رحمانیهفتمفرزانگانزرند
فاطمه اکبرینهمفرزانگانزرند
فاطمه برناکنهمفرزانگانزرند
فاطمه حسن خانیهشتمفرزانگانزرند
فاطمه رشیدی(علیرضا)نهمفرزانگانزرند
فاطمه رشیدی(مهدی)نهمفرزانگانزرند
فاطمه ضیاء الدینینهمفرزانگانزرند
لیدا رامشهفتمفرزانگانزرند
مریم هما اسدیهفتمفرزانگانزرند
نازنین زهرا فر متینیهشتمفرزانگانزرند
نیلوفر حسن خانینهمفرزانگانزرند
آیلین امیری مقدمهشتمفرزانگانبافت
پریا بحرینیهفتمفرزانگانبافت
پریاطهماسبیهشتمفرزانگانبافت
زینب السادات جعفریانهشتمفرزانگانبافت
سانیا سالاریهفتمفرزانگانبافت
فاطمه السادات موسویهفتمفرزانگانبافت
مهلا ایرانپورهشتمفرزانگانبافت
یاسمن تقی پورهشتمفرزانگانبافت
یاسمن زهرا حمزه پورهفتمفرزانگانبافت
اسمائ افشارمنشنهمفرزانگانجیرفت
صبا بهزادینهمفرزانگانجیرفت
فاطمه سالار کریمینهمفرزانگانجیرفت
کوثرامیرینهمفرزانگانجیرفت
نرجس امیرینهمفرزانگانجیرفت
یاسمن حمزهنهمفرزانگانجیرفت
زهرا السادات دریجانی نسبنهمفرزانگانبم
فاران دریجانیهشتمفرزانگانبم
محیا پوتاریهفتمفرزانگانبم
المیرا ابوالقاسمینهمفرزانگانالیگودرز
آیدا ورمزیارهشتمفرزانگانالیگودرز
درسا سمیعیهشتمفرزانگانالیگودرز
سپینود رمضانینهمفرزانگانالیگودرز
ستاره اشرفیهفتمفرزانگانالیگودرز
ستایش باباخانینهمفرزانگانالیگودرز
سیده فاطمه صالحینهمفرزانگانالیگودرز
فاطمه اشرفینهمفرزانگانالیگودرز
فاطمه امانینهمفرزانگانالیگودرز
فاطمه سلیمان الیگودرزیهشتمفرزانگانالیگودرز
فاطمه عابدگودرزینهمفرزانگانالیگودرز
فاطمه قیاسیهشتمفرزانگانالیگودرز
فاطمه محمودینهمفرزانگانالیگودرز
مریم السادات ابطحیهفتمفرزانگانالیگودرز
مهرگان محمودینهمفرزانگانالیگودرز
نیلوفر عبدینهمفرزانگانالیگودرز
یلدا عظیمینهمفرزانگانالیگودرز
الناز نظرینهمفرزانگانخرم آباد
آتنا جودکینهمفرزانگانخرم آباد
آتنا خورشیدیهفتمفرزانگانخرم آباد
آتنا طولابی نژادهفتمفرزانگانخرم آباد
آوا حیدریهشتمفرزانگانخرم آباد
بهار مرادینهمفرزانگانخرم آباد
پارمیدا میزبانیهفتمفرزانگانخرم آباد
پردیس یوسفیهفتمفرزانگانخرم آباد
ثنا سپهوند منفردهشتمفرزانگانخرم آباد
دریادخت دارابینهمفرزانگانخرم آباد
زهرا صحراییهفتمفرزانگانخرم آباد
زهرا فرهادیهشتمفرزانگانخرم آباد
سارا دولتشاهنهمفرزانگانخرم آباد
سارا عادلیهفتمفرزانگانخرم آباد
سارا فتحینهمفرزانگانخرم آباد
ساغر حاتمی‌کیاهفتمفرزانگانخرم آباد
ساناز نامداریهشتمفرزانگانخرم آباد
ستاره کردنهمفرزانگانخرم آباد
ستایش دالوندهفتمفرزانگانخرم آباد
فاطمه بارانینهمفرزانگانخرم آباد
فاطمه سیما مالمیرنهمفرزانگانخرم آباد
فاطمه شمس بیرانوندنهمفرزانگانخرم آباد
فاطیما ایمانیهفتمفرزانگانخرم آباد
کیانا شکوریهفتمفرزانگانخرم آباد
کیانا کدخداییهفتمفرزانگانخرم آباد
گلنوش انوریهفتمفرزانگانخرم آباد
نسترن نیک‌زادنهمفرزانگانخرم آباد
نگار دریکوندیهفتمفرزانگانخرم آباد
هستیا بیرانوندهفتمفرزانگانخرم آباد
هلیا محمدیهفتمفرزانگانخرم آباد
یسنا ساکیهفتمفرزانگانخرم آباد
یگانه درویشیهفتمفرزانگانخرم آباد
آذین قلی‌زادهنهمفرزانگانتنکابن
آنیتا محمدپورنهمفرزانگانتنکابن
آیدا ابراهیمیهفتمفرزانگانتنکابن
بیتا کاکوییهشتمفرزانگانتنکابن
تارا صنوبریهشتمفرزانگانتنکابن
ریحانه ظفرپورهشتمفرزانگانتنکابن
زهرا کیانیهفتمفرزانگانتنکابن
سانیا یعقوب زادههشتمفرزانگانتنکابن
فاطمه شلفیهشتمفرزانگانتنکابن
فاطمه صفررضوی‌زادههفتمفرزانگانتنکابن
فاطمه هراتی زادههشتمفرزانگانتنکابن
مریم صفرتمیمینهمفرزانگانتنکابن
مریم کوئینیهشتمفرزانگانتنکابن
مهرانه امینیهشتمفرزانگانتنکابن
میترا نادرینهمفرزانگانتنکابن
نوشا امیرحکیمیهشتمفرزانگانتنکابن
زهرا سادات سخایینهمفرزانگان یکساری
کیمیا نوروزینهمفرزانگان یکساری
مهتاب قاسمیاننهمفرزانگان یکساری
هستی فلاحنهمفرزانگان یکساری
تینا رمضانپورهفتمفرزانگانبابل
حنانه کریمینهمفرزانگانبابل
ریحانه سادات فغانینهمفرزانگانبابل
سنا ابراهیمیانهفتمفرزانگانبابل
فاطمه حسن زادههفتمفرزانگانبابل
فاطمه زهرا حسین زادههفتمفرزانگانبابل
فاطمه ولی الهیهفتمفرزانگانبابل
کوثر شهابیهفتمفرزانگانبابل
معصومه عبدالله زادههفتمفرزانگانبابل
ملینا فروغینهمفرزانگانبابل
مینا آقاجان زادههفتمفرزانگانبابل
هستی آسمانههشتمفرزانگاننهاوند
زهرا افتخارپورهشتمفرزانگانیزد
زهرا امیربیگیهفتمفرزانگانیزد
زهرا حیدریهشتمفرزانگانیزد
زهرا مسعودینهمفرزانگانیزد
سحر انتظارینهمفرزانگانیزد
فاطمه ابراهیمیهشتمفرزانگانیزد
فاطمه جعفری ندوشننهمفرزانگانیزد
فرناز فریورپورنهمفرزانگانیزد
فرنوش جوادیهشتمفرزانگانیزد
فریده کوثریهشتمفرزانگانیزد
مریم بقایینهمفرزانگانیزد
مژده برزگرهفتمفرزانگانیزد
مهدیه منگلیهفتمفرزانگانیزد
نازنین فاطمه نشاسته گرهفتمفرزانگانیزد
نیکتا نیک ورزهشتمفرزانگانیزد
هستی خوانین زادههفتمفرزانگانیزد
الهه منتظریهفتمفرزانگان دکتر شاهییزد
آوا احمد زادههشتمفرزانگان دکتر شاهییزد
ثمین گل محمدیهشتمفرزانگان دکتر شاهییزد
ریحانه السادات موسویهشتمفرزانگان دکتر شاهییزد
زهرا زبان دانهشتمفرزانگان دکتر شاهییزد
سارا یاسینیهشتمفرزانگان دکتر شاهییزد
سپیده صدیقیهشتمفرزانگان دکتر شاهییزد
سیما سالاریهشتمفرزانگان دکتر شاهییزد
فاطمه افتخاری پورهشتمفرزانگان دکتر شاهییزد
فاطمه جعفرینهمفرزانگان دکتر شاهییزد
مریم جانفدانهمفرزانگان دکتر شاهییزد
ملیکا دهقانی نژادهشتمفرزانگان دکتر شاهییزد
یگانه مزیدیهشتمفرزانگان دکتر شاهییزد

نتایج پسرانه (به تفکیک استان)

ابالفضل منصوریشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
ارشیا بخشیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
اشکان بهرامپورشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
اشکان تمندهشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
اشکان کدخداییشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
امیر ارسلان ربیعیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
امیر حسین اسماعیلیشهید اژه ای 1 _ اصفهاننهماصفهان
امیر حسین کیانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
امیر رضا محسنیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
امیر محمد کرمیشهید اژه ای 1 _ اصفهاننهماصفهان
امیر مسعود مهاجریشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
امیر مهدی زمانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
ایمان کریم زادهشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
آرمان سجاديانشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
آرمان کریمیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
آرمین امامیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
آرمین معتمدیشهید اژه ای 1 _ اصفهاناصفهان
آرمین ملک زادهشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
آریا اسدالهیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
آرین سلطانیشهید اژه ای 1 _ اصفهاننهماصفهان
بابک نظام زادهشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
پارسا توسلیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
پارسا سرداریشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
پارسا عظیمی پورشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
پارسا فاتحی فردشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
پارسا مدرسشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
پرهام شهبازیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
پرهام فرازشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
پوریا پهلوانی نژادشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
پویا پورایرانشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
توحید سلیمانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
حامد زارعیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
حسین کیقبادیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
حمیدرضا جعفری رادشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
رضا توسلیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
رضا نصر اصفهانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
روزبه صادق زادهشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
سجاد فتحیانشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
سروش مومنیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
سهند همتانشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
سهیل ساعدفرشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
سید سهیل صالحی زادهشهید اژه ای 1 _ اصفهاننهماصفهان
سید علی اصغر رحیمیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
سید علی محبوبیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
سید علی محمد هاشمیشهید اژه ای 1 _ اصفهاننهماصفهان
سید مجتبی امیرجلال الدینیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
سید محمد علی سعادتیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
سید محمد مهدی مصطفویشهید اژه ای 1 _ اصفهاننهماصفهان
صدرا دانش پژوهشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
صدرا شیرانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
عرفان صمدانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
عرفان فتاحیانشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
عرفان گرامی زادهشهید اژه ای 1 _ اصفهاننهماصفهان
علی اسلامی نیاشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
علی بهرامیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
علی پوربافرانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
علی حقانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
علی ده بالاییشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
علی رضا ادیبیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
علی محمد پورشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
علی محمدیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
علی معتمدیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
علی نقشینه ارجمندشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
علیرضا حسینیونشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
علیرضا رجالیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
علیرضا فانیانشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
فرزاد رسیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
کسری راستینشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
کیارش صفتیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
کیارش متیفیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
متین باقریشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
متین پورعجمشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
متین حق شناسشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
متین عباسیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
متین محمدیشهید اژه ای 1 _ اصفهاننهماصفهان
محمد امین کاشفیشهید اژه ای 1 _ اصفهاناصفهان
محمد امین کیانفردشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
محمد جعفری پورشهید اژه ای 1 _ اصفهاننهماصفهان
محمد حبیب اللهیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
محمد حسین شاهپورییشهید اژه ای 1 _ اصفهاننهماصفهان
محمد حسین معتمدیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
محمد رضا امیریشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
محمد رضا یزدخواستیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
محمد سامان یزدانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
محمد شبانیانشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
محمد صادق جیحانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
محمد عارف سرفرازشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
محمد کریمیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
محمد مهدی بهرامیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
محمد هوشنگیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
محمد یاسین اسماعیلیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
محمدرضا مباشریشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
مسیح پورباقریشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
مهدی افشاریشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
مهدی صباغیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
مهدی مصورشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
مهران زمانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
مهرشاد صلاحیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهفتماصفهان
یاسین بهجتیان اصفهانیشهید اژه ای 1 _ اصفهانهشتماصفهان
امیر حسین حاجی مالیانشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهفتماصفهان
امیر حسین شاکریشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
آرمان ذهبیشهید اژه‌ای ۲ اصفهاننهماصفهان
آرمین حسنی القاشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
آروین طرفه نژادشهید اژه‌ای ۲ اصفهاننهماصفهان
آریا صالحیشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
آرین پور عبائیانشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
پوریا جان نثاریشهید اژه‌ای ۲ اصفهاننهماصفهان
پویا شیرانشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهفتماصفهان
پویا نعمانشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
حامد محمدی زادهشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
سپهر طاوسیشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهفتماصفهان
سپهر نریمانیشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
سید امیر رضا نوابشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
سینا فروزانشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
صادق محمدیانشهید اژه‌ای ۲ اصفهاننهماصفهان
عارف نجفیشهید اژه‌ای ۲ اصفهاننهماصفهان
عرفان مفیدشهید اژه‌ای ۲ اصفهاننهماصفهان
عرفان نجفیشهید اژه‌ای ۲ اصفهاننهماصفهان
عرفان واعظ پورشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهفتماصفهان
علیرضا محمودیانشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهفتماصفهان
عمید خداییشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهفتماصفهان
محمد امین اسماعیلی نژادشهید اژه‌ای ۲ اصفهاننهماصفهان
محمد جواد صالحیشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهفتماصفهان
محمد حسین مجیدشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
محمد طه شکرگوشهید اژه‌ای ۲ اصفهاننهماصفهان
محمد طه صدریشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهفتماصفهان
محمد معصومیشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
مهدی شاهمرادیشهید اژه‌ای ۲ اصفهاننهماصفهان
مهدیار مشرفیشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهفتماصفهان
نیما توسلیشهید اژه‌ای ۲ اصفهانهشتماصفهان
ابوالفضل صادقیشهيد بهشتي کاشاننهمكاشان
امین پهلوانیشهيد بهشتي کاشاننهمكاشان
حسین کوچیشهيد بهشتي کاشانهفتمكاشان
سید محمد میلاد امینیشهيد بهشتي کاشانهشتمكاشان
علی افضلیشهيد بهشتي کاشاننهمكاشان
علی ضخیمشهيد بهشتي کاشاننهمكاشان
محمد معین طاعتیشهيد بهشتي کاشانهفتمكاشان
محمد معین محمدیشهيد بهشتي کاشانهفتمكاشان
محمد مهدی نیکو کردارشهيد بهشتي کاشاننهمكاشان
مهدي خداورديانشهيد بهشتي کاشاننهمكاشان
مهدی استاد محمدیشهيد بهشتي کاشانهشتمكاشان
ارین محجوبیشهید باهنر ۱ کرجنهمكرج
امیررضا فرهمندفرشهید باهنر ۱ کرجهفتمكرج
امیرمهدی زبل طلا بریشهید باهنر ۱ کرجنهمكرج
پارسا ملکیانشهید باهنر ۱ کرجهشتمكرج
حامد بیاتشهید باهنر ۱ کرجنهمكرج
رضا امیدیشهید باهنر ۱ کرجهفتمكرج
سپهر رحیمیشهید باهنر ۱ کرجهفتمكرج
سید امیرحسین عربیشهید باهنر ۱ کرجنهمكرج
سینا احدیشهید باهنر ۱ کرجنهمكرج
عرفان کشاورزشهید باهنر ۱ کرجهفتمكرج
فربد خدادادیشهید باهنر ۱ کرجهشتمكرج
محمد مهراد صدرایی عارفشهید باهنر ۱ کرجهفتمكرج
محمدحسین نادریشهید باهنر ۱ کرجنهمكرج
مهدی سامانی نژادشهید باهنر ۱ کرجنهمكرج
ابراهیم زارعشهید بهشتی بوشهربوشهر
احمد رضا اسماعیلیشهید بهشتی بوشهربوشهر
امیر حسین کلاهچیشهید بهشتی بوشهربوشهر
امیر رضا اسلامیشهید بهشتی بوشهربوشهر
امیر رضا صادقیشهید بهشتی بوشهربوشهر
امیر مهدی طهماسبی آبدرشهید بهشتی بوشهربوشهر
امیررضا روشنکشهید بهشتی بوشهربوشهر
امین جوکارشهید بهشتی بوشهربوشهر
امین محمد مقصودیشهید بهشتی بوشهربوشهر
ایلیا عربشهید بهشتی بوشهربوشهر
آرمین عمرانیشهید بهشتی بوشهربوشهر
آرین هادی پورشهید بهشتی بوشهربوشهر
باقر محسنیشهید بهشتی بوشهربوشهر
پارسا صیانتشهید بهشتی بوشهربوشهر
پرهام مقیمشهید بهشتی بوشهربوشهر
پوریا ابراهیمیشهید بهشتی بوشهربوشهر
حسین چشم آلوسشهید بهشتی بوشهربوشهر
حسین یداللهیشهید بهشتی بوشهربوشهر
حمیدرضا جمالیشهید بهشتی بوشهربوشهر
رضا تدین نیاشهید بهشتی بوشهربوشهر
رضا دهقانشهید بهشتی بوشهربوشهر
رضا رحمانیشهید بهشتی بوشهربوشهر
رضا مصلحشهید بهشتی بوشهربوشهر
سيد علي شريف حسينيشهيد بهشتي بوشهربوشهر
سید ابولفضل حسینی بوشهریشهید بهشتی بوشهربوشهر
سید رضا هاشمیشهید بهشتی بوشهربوشهر
علی ترکمانشهید بهشتی بوشهربوشهر
علی عباسی دولاماشهید بهشتی بوشهربوشهر
علیرضا بهروزیشهید بهشتی بوشهربوشهر
علیرضا زنده بودیشهید بهشتی بوشهربوشهر
علیرضا محمدیشهید بهشتی بوشهربوشهر
کیاوش حسین پورشهید بهشتی بوشهربوشهر
لیان ماهینیشهید بهشتی بوشهربوشهر
ماهان دادشهید بهشتی بوشهربوشهر
محمد ابراهیمیشهید بهشتی بوشهربوشهر
محمد امین جعفری یکتاشهید بهشتی بوشهربوشهر
محمد حسین زنده بودیشهید بهشتی بوشهربوشهر
محمد رضا پور محمدشهید بهشتی بوشهربوشهر
محمد رضا حقوقیشهید بهشتی بوشهربوشهر
محمد رضا دشتیشهید بهشتی بوشهربوشهر
محمد عادلیانشهید بهشتی بوشهربوشهر
محمد علیزادهشهید بهشتی بوشهربوشهر
محمدرضا کریمی منششهید بهشتی بوشهربوشهر
محمدرضا کشتکارشهید بهشتی بوشهربوشهر
محمود خواجهشهید بهشتی بوشهربوشهر
مهدی درخشانیانشهید بهشتی بوشهربوشهر
مهدی دهقانیشهید بهشتی بوشهربوشهر
مهدی ذکاوت بوشهریشهید بهشتی بوشهربوشهر
میلاد نهاریشهید بهشتی بوشهربوشهر
اشکان گرایلیعلامه حلی ۳ تهرانهشتمتهران
امیر حسین صفائی نیاعلامه حلی ۳ تهرانهفتمتهران
امیر علی یزدیانیعلامه حلی ۳ تهرانهشتمتهران
امیر محمد واثقیعلامه حلی ۳ تهراننهمتهران
امیر مهدی وزیریعلامه حلی ۳ تهرانهفتمتهران
امیرحسین ضیایی فرعلامه حلی ۳ تهراننهمتهران
امیرعلی راعیعلامه حلی ۳ تهرانهشتمتهران
آرتا نجاتیعلامه حلی ۳ تهرانهفتمتهران
آرین دهقان زاهعلامه حلی ۳ تهراننهمتهران
آرین محمودیعلامه حلی ۳ تهراننهمتهران
پارسا جعفرنژادیعلامه حلی ۳ تهرانهشتمتهران
پارسا عدل پرورعلامه حلی ۳ تهرانهفتمتهران
پوریا محمود خان شیرازیعلامه حلی ۳ تهراننهمتهران
داریوش صارمیعلامه حلی ۳ تهرانهشتمتهران
سامی مساحعلامه حلی ۳ تهرانهفتمتهران
سروش سیرانی گرگریعلامه حلی ۳ تهراننهمتهران
سید امیر علی مرویعلامه حلی ۳ تهراننهمتهران
سید سپهر موسویعلامه حلی ۳ تهرانهفتمتهران
شهریار میرزاییعلامه حلی ۳ تهرانهشتمتهران
علی جلدکارعلامه حلی ۳ تهرانهفتمتهران
علی درستیعلامه حلی ۳ تهراننهمتهران
علیرضا محققعلامه حلی ۳ تهراننهمتهران
کوشا موسویعلامه حلی ۳ تهراننهمتهران
مانی کرمانیعلامه حلی ۳ تهرانهفتمتهران
محسن بیگیعلامه حلی ۳ تهرانهشتمتهران
محمد حسین پورمیرزاعلامه حلی ۳ تهرانهشتمتهران
محمد مهدی عابدیانعلامه حلی ۳ تهراننهمتهران
یحیی صدیقعلامه حلی ۳ تهرانهشتمتهران
اشکان مردانیشهید بهشتی-شهرکردهفتمشهركرد
امیرحسین ربیعیشهید بهشتی-شهرکردهفتمشهركرد
امیرحسین صیادیشهید بهشتی-شهرکردهفتمشهركرد
امیررضا اسدیشهید بهشتی-شهرکردهفتمشهركرد
امیرمحمد خلیلیانشهید بهشتی-شهرکردهفتمشهركرد
امین بنی طالبیشهید بهشتی-شهرکردهشتمشهركرد
آرمین صالحی رادشهید بهشتی-شهرکردهشتمشهركرد
جلال اصغریانشهید بهشتی-شهرکردهفتمشهركرد
حسین حق پرستشهید بهشتی-شهرکردهفتمشهركرد
سید پارسا امامیشهید بهشتی-شهرکردهشتمشهركرد
شایان روزدارشهید بهشتی-شهرکردهفتمشهركرد
علی خدابخشیشهید بهشتی-شهرکردهشتمشهركرد
متین فروزندهشهید بهشتی-شهرکردهفتمشهركرد
محمد احمدی اشکفتکیشهید بهشتی-شهرکردهفتمشهركرد
محمد رییسیشهید بهشتی-شهرکردنهمشهركرد
نیما کریم زادهشهید بهشتی-شهرکردهفتمشهركرد
ارشیا لطفیشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهفتممشهد
امیرپویا رفیعیشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهفتممشهد
امیرحسین محمدزادهشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهفتممشهد
امین حسن زادهشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهشتممشهد
آبتین زارع حسینیشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدنهممشهد
آریکان طالب زادهشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهشتممشهد
بهروز بشارت نیاشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهفتممشهد
پارسا ترکمن زادهشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدنهممشهد
پرهام دولت مرادیشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهفتممشهد
سپهر عسگریشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهفتممشهد
سید جواد عبدالمومن طوسیشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدنهممشهد
سید علی فرزاد فردشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدنهممشهد
علی کارگرشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهفتممشهد
محمد الداغیشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهشتممشهد
محمدرضا مرتضویشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهشتممشهد
مهدی باقریشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدهفتممشهد
مهران طلاییشهید هاشمی‌نژاد يك مشهدنهممشهد
اردلان یارسیشهید بهشتی - اهوازاهواز
ارشیا قاسمیشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
ارشیا مرادیشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
امجد چنانیشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
امیر بهراد مریدیشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
امیر رضا جلالیشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
امیر علی صادقی رادشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
امیر نور افروزشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
امیرپارسا مطیعیشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
امیرحسین تاج الدین پورشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
امیرحسین مرارتشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
امیررضا رنجبریشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
امیررضا مدنیشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
امیرصدرا محبیشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
اهورا شیروییشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
ایلیا بیاتشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
ایلیا روش فرشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
آرمین حسوفی زادهشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
آروین نجفیانشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
آیدین امیریشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
پارسا جهانگیرزادهشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
پارسا لطفیشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
رامین نعمت اللهیشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
راوین محمدیانشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
سام غدیریشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
سپهر امینیانشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
سپهر محمدیشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
سیاوش ربیشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
سید مرتضی سیدیانشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
سینا قدکسازادهشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
شایان شفیعیشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
شایان صالحیشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
عرفان قائدیشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
علی عطارشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
علی کاظمیشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
علی مهرابی کوشكیشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
علیرضا اکبری محلائیشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
علیرضا حاج حیدریشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
علیرضا سلیمانی مقدمشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
علیرضا لاری نژادشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
علیرضا یوسف دزفولیشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
کاویان رستمیشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
کسری بشیری اسکوییشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
متین حسین جانیشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
محمد جواد فاضلی پورشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
محمد حسین هادی زادهشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
محمد دورقیشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
محمد فتح الله پورشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
محمد کمال جهانشاهیشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
محمد متین حاجیانشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
محمد مهدی دهقانشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
محمدسام عالیوندشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
مصطفی شهابیشهید بهشتی - اهوازاهواز
مهدی بروجردیشهید بهشتی - اهوازهشتماهواز
مهدی کعبیشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
مهران امینی زادهشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
مهرداد مهاویشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
میثاق مهاویشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
نریمان رویی زادهشهید بهشتی - اهوازهفتماهواز
هومن ذوالفقاریشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
یوسف مدرسیشهید بهشتی - اهوازنهماهواز
ارشیا نیک نامنوشاد شیرازهشتمشيراز
افشین سلطانینوشاد شیرازهشتمشيراز
امیرحسین رضایی قطب آبادینوشاد شیرازهشتمشيراز
آرتین زارعینوشاد شیرازهشتمشيراز
آرمین اسماعیل زادهنوشاد شیرازهشتمشيراز
بردیا فاضل زادهنوشاد شیرازهفتمشيراز
حسین کریمینوشاد شیرازهشتمشيراز
حمیدزضا مشتاقی لارنوشاد شیرازهشتمشيراز
رامتین زارعینوشاد شیرازهفتمشيراز
رضا قدیمینوشاد شیرازهشتمشيراز
سید امیرحسین تقوینوشاد شیرازهشتمشيراز
محمد رزمینوشاد شیرازهشتمشيراز
محمد مهدی عبادی نژادنوشاد شیرازهفتمشيراز
محمد مهدی پریشننوشاد شیرازهشتمشيراز
محمد هادی شقاقیاننوشاد شیرازهشتمشيراز
محمدامین محمودینوشاد شیرازهشتمشيراز
امیر مهدی رهجوشهید بهشتی لارستانهفتملارستان
امیرمحمد بیگلریشهید بهشتی لارستانهفتملارستان
حاتم قاضی پورشهید بهشتی لارستانهشتملارستان
رضا کاکائیشهید بهشتی لارستانهفتملارستان
سعید زر افشانشهید بهشتی لارستانهفتملارستان
سهیل خرمیشهید بهشتی لارستانهفتملارستان
سید مهدی قرشیشهید بهشتی لارستاننهملارستان
سینا مبشریشهید بهشتی لارستانهشتملارستان
شهاب الدین سلمانیشهید بهشتی لارستاننهملارستان
عادل نجاتیشهید بهشتی لارستانهشتملارستان
عرفان علی پورشهید بهشتی لارستانهفتملارستان
علی گلخنیشهید بهشتی لارستانهشتملارستان
علیرضا بستگانشهید بهشتی لارستانهشتملارستان
محسن صادقی خرمیشهید بهشتی لارستانهفتملارستان
محمد امین ایزدیشهید بهشتی لارستانهفتملارستان
محمد حسین پورشعیبشهید بهشتی لارستاننهملارستان
محمد حسین حسین پورشهید بهشتی لارستانهفتملارستان
محمد حسین دلامشهید بهشتی لارستانهشتملارستان
محمد مهدی معتقدشهید بهشتی لارستانهشتملارستان
مهدی اقتصادی فردشهید بهشتی لارستانهشتملارستان
امير مهدي نورمنديآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجانهشتمسيرجان
امیر حسین خضریانآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجاننهمسيرجان
امیر حسین رمضان جلالیآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجاننهمسيرجان
امیرحسین عمادیآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجانهشتمسيرجان
امیرحسین فاریابیآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجاننهمسيرجان
امیرعلی رادفرآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجانهشتمسيرجان
امیرمهدی محمودآبادیآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجانهفتمسيرجان
پوریا پور آبادهآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجانهفتمسيرجان
سید ابوالفضل پورسیدآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجاننهمسيرجان
سید آرمین ناصرعلویآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجاننهمسيرجان
شهراد موسی پورآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجاننهمسيرجان
عرفان بهزادیآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجاننهمسيرجان
محمد محمود آبادیآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجانهفتمسيرجان
محمدمهدی حیدرپورآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجانهشتمسيرجان
مهدی زید آبادی نژادآیت‌ا... خامنه‌ای سیرجاننهمسيرجان
احمد رضا دارفرینشهید بهشتی - یاسوجياسوج
احمد رضا ضیایی فرشهید بهشتی - یاسوجنهمياسوج
امیر رضا جاودان منفردشهید بهشتی - یاسوجهفتمياسوج
امیر رضا درفشیانشهید بهشتی - یاسوجنهمياسوج
اوستا عباسیشهید بهشتی - یاسوجهفتمياسوج
آریا مدرسشهید بهشتی - یاسوجنهمياسوج
حسن کرمی سیف ابادشهید بهشتی - یاسوجنهمياسوج
حمیدرضا پاک مهرشهید بهشتی - یاسوجهفتمياسوج
دانیال رسامشهید بهشتی - یاسوجهشتمياسوج
رضا ایروان زادهشهید بهشتی - یاسوجنهمياسوج
رضا حسین خانیشهید بهشتی - یاسوجهفتمياسوج
رضا علی زادهشهید بهشتی - یاسوجهفتمياسوج
سید احمدرضا حینی زادهشهید بهشتی - یاسوجهشتمياسوج
سید امیر رضا رکوانیشهید بهشتی - یاسوجنهمياسوج
سینا مجیدیشهید بهشتی - یاسوجهفتمياسوج
عباس اسدیشهید بهشتی - یاسوجهفتمياسوج
علیرضا افتخارشهید بهشتی - یاسوجهشتمياسوج
علیرضا بازیارشهید بهشتی - یاسوجنهمياسوج
علیرضا خواهشی نسبشهید بهشتی - یاسوجهفتمياسوج
علیرضا نیک مرام اصلشهید بهشتی - یاسوجنهمياسوج
محمد امین شاکری نسبشهید بهشتی - یاسوجنهمياسوج
محمد حسین همایون فرشهید بهشتی - یاسوجهفتمياسوج
محمد رضا گرامیشهید بهشتی - یاسوجنهمياسوج
افشین ارشادیشهید بهشتی الیگودرزنهماليگودرز
امیر حسام آذر فرشهید بهشتی الیگودرزنهماليگودرز
ایلیا رفیعیانشهید بهشتی الیگودرزهفتماليگودرز
آریان سرلکشهید بهشتی الیگودرزاليگودرز
پویا سرداریشهید بهشتی الیگودرزهفتماليگودرز
حامد رحیمی فرشهید بهشتی الیگودرزنهماليگودرز
حسین عبداللهیشهید بهشتی الیگودرزهفتماليگودرز
حمید رضا کریمیشهید بهشتی الیگودرزنهماليگودرز
رضا نظریشهید بهشتی الیگودرزهفتماليگودرز
سبحان جمشیدیشهید بهشتی الیگودرزهفتماليگودرز
سید امیر مهدی موسویشهید بهشتی الیگودرزهفتماليگودرز
علی حاتمی پورشهید بهشتی الیگودرزنهماليگودرز
علیرضا خدا کرمیشهید بهشتی الیگودرزهفتماليگودرز
علیرضا گودرزیشهید بهشتی الیگودرزهشتماليگودرز
علیرضا مسلمیشهید بهشتی الیگودرزنهماليگودرز
کیان توکلیشهید بهشتی الیگودرزهشتماليگودرز
محمد جواد جاپلقیشهید بهشتی الیگودرزنهماليگودرز
محمد حسن گودرزیشهید بهشتی الیگودرزهشتماليگودرز
محمد حسین ابوالحسنیشهید بهشتی الیگودرزهشتماليگودرز
محمد حسین فرهمندیشهید بهشتی الیگودرزهشتماليگودرز
محمد رضا احمدیشهید بهشتی الیگودرزهشتماليگودرز
محمد علی حکمتشهید بهشتی الیگودرزهشتماليگودرز
محمد معین شمسشهید بهشتی الیگودرزهفتماليگودرز
محمد مهدی جمشیدی اصلشهید بهشتی الیگودرزهفتماليگودرز
مهدی خدا کرمیشهید بهشتی الیگودرزنهماليگودرز
ابولفضل نوروزیشهید بهشتی خرم‌آبادهفتمخرم آباد
احمدرضا حسنوندشهید بهشتی خرم‌آبادنهمخرم آباد
امیر حسین رجمتیشهید بهشتی خرم‌آبادهشتمخرم آباد
امیر عباس نیک منششهید بهشتی خرم‌آبادهشتمخرم آباد
امیررضا هادیفر(مصادیفر)شهید بهشتی خرم‌آبادهفتمخرم آباد
آرمین طهماسبی فردشهید بهشتی خرم‌آبادنهمخرم آباد
آریا نظریشهید بهشتی خرم‌آبادنهمخرم آباد
بهرام فلاحیشهید بهشتی خرم‌آبادهشتمخرم آباد
رامتین حیدریشهید بهشتی خرم‌آبادهفتمخرم آباد
رضا مرادی ده نوشهید بهشتی خرم‌آبادهفتمخرم آباد
سپهر انتظامشهید بهشتی خرم‌آبادنهمخرم آباد
سهیل نوریشهید بهشتی خرم‌آبادهشتمخرم آباد
سید امیرحسین موسویشهید بهشتی خرم‌آبادنهمخرم آباد
سید حسین خلف وندشهید بهشتی خرم‌آبادهفتمخرم آباد
سید طاها موسویشهید بهشتی خرم‌آبادهفتمخرم آباد
علی قاسم پورشهید بهشتی خرم‌آبادهفتمخرم آباد
علیرضا امیریشهید بهشتی خرم‌آبادنهمخرم آباد
محمد امین هادیشهید بهشتی خرم‌آبادهفتمخرم آباد
محمد سیاهپوششهید بهشتی خرم‌آبادنهمخرم آباد
محمد طاها رشیدی فردشهید بهشتی خرم‌آبادهفتمخرم آباد
محمد مهدی حیدرپورشهید بهشتی خرم‌آبادنهمخرم آباد
محمدرضا قارونیشهید بهشتی خرم‌آبادهفتمخرم آباد
ابوالفضل جبرئیلیشهید بهشتی يك بابلنهمبابل
اشکان بتايیشهید بهشتی يك بابلنهمبابل
امیر رضا حتاییشهید بهشتی يك بابلنهمبابل
امیر رضا روح اله پور روشنشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
امیر علی رستمیشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
امیررضا خیریشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
اهورا آقاجانیشهید بهشتی يك بابلنهمبابل
ایلیا یزدانیشهید بهشتی يك بابلهفتمبابل
آرتا قنبرزادهشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
آرمین اسماعیل زادهشهید بهشتی يك بابلنهمبابل
آروین لطفیشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
آریان ثریاییشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
پارسا محمد قلی زادهشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
پرهام وفاخواهشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
حسام الدین پورحسینیشهید بهشتی يك بابلنهمبابل
دانیال محسن زادهشهید بهشتی يك بابلهفتمبابل
سهیل جهانیشهید بهشتی يك بابلنهمبابل
سید ابوالفضل حسینیشهید بهشتی يك بابلنهمبابل
سید رضا کمالیشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
طاها خسرویشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
عرشیا ابراهیمیشهید بهشتی يك بابلهفتمبابل
علی منصوریشهید بهشتی يك بابلهفتمبابل
علیرضا شعمیشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
علیرضا نور محمدپورشهید بهشتی يك بابلهفتمبابل
مانی محسنیشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
ماهان طالبیشهید بهشتی يك بابلنهمبابل
مجتبی میرزاپورشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
محمد حسین طهماسب پورشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
محمد رضا قربان زادهشهید بهشتی يك بابلهفتمبابل
محمد قلی زاده طوریشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
محمد مبین غلامیشهید بهشتی يك بابلهفتمبابل
محمد محمدیانشهید بهشتی يك بابلنهمبابل
محمد مهدی بزرگیشهید بهشتی يك بابلهفتمبابل
محمد یوسف پورشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
مهدی فرهادیانشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
مهرگان باقریشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
مهیار گلی مرزونیشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
نیما شفقتشهید بهشتی يك بابلهشتمبابل
امیرحسین آهنگریانشهید بهشتی - تنکابننهمتنكابن
امیرحسین غنمیشهید بهشتی - تنکابنهفتمتنكابن
امیرحسین مرادیانشهید بهشتی - تنکابنهشتمتنكابن
امیررضا عسگریانشهید بهشتی - تنکابنهفتمتنكابن
کیارش مجدیشهید بهشتی - تنکابنهشتمتنكابن
امیر نیازیعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
امیرحسین امامیعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
امیرحسین رمضانیعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
امین رضا خداییعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
ایلیا عباسیعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
ایلیا قیاسیعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
آرش سلگیعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
آرش عربیعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
آریا سهامی مراد نژادعلامه حلی ۱ همداننهمهمدان
آرین اسدیعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
آرین شباهنگعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
حامد احمدیعلامه حلی ۱ همداننهمهمدان
حامدحمزهعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
حسین رادین مهرعلامه حلی ۱ همداننهمهمدان
رامتین ریاحیعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
سپهر غلامیعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
سید سپنتا سلیم بهراميعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
سینا فامیل فیضیعلامه حلی ۱ همداننهمهمدان
شهریار کریمی مخصوصعلامه حلی ۱ همداننهمهمدان
علی محمد ظاهریعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
علیرضا ساغریچیانعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
علیرضا مهربانعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
فراز فرزانهعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
فربد فرزانهعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
کیانوش سلیمیعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
متین امیرپناه فرعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
متین مرادیعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
محمد پارسا یاریعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
محمد سپهر سعیدیعلامه حلی ۱ همدانهفتمهمدان
محمد فیاضیعلامه حلی ۱ همداننهمهمدان
محمد معین غفاریعلامه حلی ۱ همداننهمهمدان
محمد مهدی عبدی پورعلامه حلی ۱ همداننهمهمدان
معین خوش طریقعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
مهیار سهرابیعلامه حلی ۱ همداننهمهمدان
میلاد عمیدانورعلامه حلی ۱ همداننهمهمدان
هیربد زارعیعلامه حلی ۱ همدانهشتمهمدان
امیر حسین رضا زادهشهید ذوالفقاری میبدنهمميبد
امیر حسین زارعشهید ذوالفقاری میبدهفتمميبد
امیر حسین شاکر اردکانیشهید ذوالفقاری میبدنهمميبد
امیر حسین همتشهید ذوالفقاری میبدهفتمميبد
امیر رضا انصاری نیاشهید ذوالفقاری میبدهفتمميبد
آریو اقبالیشهید ذوالفقاری میبدهفتمميبد
حسین دهقانی فیروزآبادیشهید ذوالفقاری میبدنهمميبد
سپهر فلاحشهید ذوالفقاری میبدهشتمميبد
سروش پور غلامیشهید ذوالفقاری میبدهفتمميبد
محمد امین آقاییشهید ذوالفقاری میبدهشتمميبد
محمد پویا حیدریشهید ذوالفقاری میبدهفتمميبد
محمد رضا فلاحشهید ذوالفقاری میبدهشتمميبد
محمد علی اقایی میبدیشهید ذوالفقاری میبدنهمميبد
محمد مهدی برزگریشهید ذوالفقاری میبدهشتمميبد
امیر حسین ابو طالبیشهيد رمضانخانی یزدنهميزد
امیرحسین دهقانشهيد رمضانخانی یزدهشتميزد
امین زارعشهيد رمضانخانی یزدهفتميزد
حسینعلی مقیمیشهيد رمضانخانی یزدهفتميزد
سید حسین میرعزآبادیشهيد رمضانخانی یزدهفتميزد
سید محمد ابراهیم ضل اللهیشهيد رمضانخانی یزدهفتميزد
ماهان مجلسیشهيد رمضانخانی یزدهشتميزد
محمد جواد جعفریشهيد رمضانخانی یزدهفتميزد
یاشار سالاریشهيد رمضانخانی یزدهفتميزد
علی توکلیشهید صدوقی یزدنهميزد
محمد حسین ملک صباشهید صدوقی یزدنهميزد
سپهر مسعودی زادشهید صدوقی یزدنهميزد

24 دیدگاه ها

 1. حامد رضوی گفت:

  سلام اقاااااااااااا پسرا چی؟

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام و قدردانی بابت علاقه و پیگیری‌های مستمر‌تون،
   متاسفانه به علت پاره‌ای از مشکلات فنی قادر به قراردادن نتایج پسران در سایت نبودیم. نتایج هم‌اکنون آماده است و امیدواریم شما را در تابستان ببینیم.:))

 2. آرمین اسماعیل زاده گفت:

  چرا اعلام نتایج پسران قابل مشاهده نیست؟؟

  • مدیر سایت گفت:

   با سلام و قدردانی بابت علاقه و پیگیری‌های مستمر‌تون،
   متاسفانه به علت پاره‌ای از مشکلات فنی قادر به قراردادن نتایج پسران در سایت نبودیم. نتایج هم‌اکنون آماده است و امیدواریم شما را در تابستان ببینیم.:))

 3. دبیرستان فرزانگان بافت -کرمان گفت:

  سلام وقت به خیر باتشکراززحمات شما همکاران محترم آزمون خوب بودولی درنتایج اعلام شده ازدانش آموزان پایه نهم این آموزشگاه برخلاف انتظارقبولی نداشتیم لطفا درصورت امکان تجدیدنظر شودولی درپایه های هفتم وهشتم تعدادقبولی ها قابل توجه بود.

  • مدیر سایت گفت:

   سلام و ممنون از پی‌گیری‌تون.

   شرکت‌کنندگان کارسوق مستقل از پایه‌ی تحصیلی و فقط بر اساس نمره‌ی آزمون انتخاب می‌شن.

   توجه کنید که مصححین ما به شدت به تقلب نکردن دانش‌آموزان تأکید دارن و اگر جواب‌های دقیقاً یکسان توسط چندین نفر نوشته شده باشه، همه نمره‌ی ۰ می‌گیرن.

   ما تمام تلاش‌مون رو می‌کنیم که حداکثر تعداد قبولی رو اعلام کنیم و بسیار سعی داریم که حق کسی ضایع نشه.
   کوتاهی‌ها‌ رو بر ما ببخشید. 🙂

 4. Amin گفت:

  با سلام پس پسرانه ی بوشهر چرا نیست؟!

  • مدیر سایت گفت:

   سلام
   در اعلام نتایج مدرسه‌ی شهید بهشتی بوشهر مشکل کوچکی پیش آمده است. برای حل مشکل باید مدرسه‌تان با واحدپژوهشی دبیرستان دوره‌ی اول شهیداژه‌ای ۱ تماس بگیرند. متاسفانه علی‌رقم تلاش‌های ما، نتوانسته‌ایم با این مدرسه تماس بگیریم.

 5. Bahram گفت:

  پسرانه بوشهر چی؟!

 6. حامد گفت:

  سلام. بوشهر پسرا چی؟؟؟

 7. محمد مهدی پریشن گفت:

  آقا فامیل منو اشتباه نوشتیدا
  پریشن هست نه مریشن

 8. سروش گفت:

  پس آخر ما نتایج را چه شکلی ببینیم؟با تشکر

  • مدیر سایت گفت:

   سلام:))
   کافی است در بخش نتایج (پسرانه یا دخترانه) بر روی استان مورد نظر خود کلیک کنید تا اسامی قبول‌شدگان را مشاهده کنید.

 9. مهدی گفت:

  همه که گفتن منم بگم

  پس بوشهر چییییی؟

  • مدیر سایت گفت:

   سلام:)
   اجازه بدید دوباره بگم که نتایج مدرسه‌ی شهید بهشتی بوشهر آماده‌ است و صرفا برای اعلام آن باید مدرسه‌تان هماهنگی‌های لازم را با ما انجام دهد. شما می‌توانید برای تسریع در این امر از مسئولین مدرسه‌تان بخواهید تا با ما تماس بگیرند.

 10. اریا گفت:

  مرحله دوم چه موقع میباشد؟

 11. سید محمد میلاد امینی گفت:

  سلام
  من سید محمد میلاد امینی هستم نه سید محمد میلاد انی:)

 12. زه‍را افتخار پور گفت:

  ببخشید نتابج مرحله دوم کی اعلام میشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X
Top