آزمون مشکل دارد و وارد آزمون نمی شود

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: Questionsآزمون مشکل دارد و وارد آزمون نمی شود
مهدی سعیدی 11 ماه قبل

با لپ تاب وارد می ش.یم می نویسد ۱۱ ساعت دیگر تا شروع آزمون مانده
با موبایل وارد می شویم می نویسد expired(یعنی منقضی شده)
آزمون مشکل دارد

X
Top