آزمون مشکل دارد و وارد آزمون نمی شود

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: Questionsآزمون مشکل دارد و وارد آزمون نمی شود
مهدی سعیدی 2 سال قبل

با لپ تاب وارد می ش.یم می نویسد ۱۱ ساعت دیگر تا شروع آزمون مانده
با موبایل وارد می شویم می نویسد expired(یعنی منقضی شده)
آزمون مشکل دارد

X
Top