سوال

حسین 2 سال قبل

با سلام پس از ایکنه نر سوال را به صورت جدا گانه ثبت کردیم پاسخ ان را باید چه کاری انجام دهیم؟
و گزینه اتمام ازمون نداره یعنی همون ثبت کردن هر سوال به صورت جدا گانه بسه؟

X
Top