مرحله ۲

ra 4 سال قبل

ببخشید من ادامه سوال ۵ و ۲ رو تحت عنوان ۲ برگه دیگه غیر از ۲ برگه اصلی دادم ؛ ولی یادم رفت مشخصاتمو روش بنویسم و جواباشون هم درست بود ، ممکنه تصحیح نکرده باشین؟(چون اون برگه هارو روی برگه های اصلیم دادم)

X
Top