سوال پنجم

آیا می توانیم حروف و دستگاهی عجیب بسازیم ولی نازی ها ندانند و حرکتی جدید بزنیم یا حتما باید از موجود هشام استفاده کنیم

1 پاسخ
مدیر سایت عضو سایت 3 سال قبل

سلام
حتما باید از هشام استفاده کنید

X
Top