سوال ۵

علی 3 سال قبل

میشه یه مقدار راجب خواسته ی سوال ۵ بیشتر توضیح بدید.
خوب زنگ میزنن می پرسن رسیده یا نه دیگه!!
 

1 پاسخ
مدیر سایت عضو سایت 3 سال قبل

سلام
داخل سوال ۵ باید روشی ارائه بدید که به وسیله تلفن و نامه بتونن مطمئن بشن که نامه به صورت کامل و بدون تغییر به طرف مقابل رسیده یا نه.

علی پاسخ داده شده 3 سال قبل

خوب زنگ میزنیم نامه را براش میخونیم میگه بدون تغییر بوده یا نه؟؟!!!

X
Top