آزمون

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نتایج مرحله دوم اعلام شد.

۰۷ اسفند ۱۳۹۷

پرسش‌نامه و پاسخ‌نامه مرحله دوم منتشر شد.

۰۷ بهمن ۱۳۹۷

نتایج مرحله اول اعلام شد.

نتایج مرحله اول آماده و اعلام شد. جهت مشاهده‌ی نتایج به ادامه‌ مطلب مراجعه کنید.
۲۷ آذر ۱۳۹۷

پرسش‌نامه و پاسخ‌نامه مرحله اول منتشر شد.

جهت مشاهده و دریافت پرسش‌نامه و پاسخ‌نامه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
X
Top